בדיקת הארקה

הארקה תקינה היא המפתח להצלת חיים, לכן יש לבדוק את טיבה כל שנה. טיב ההארקה משתנה בכל עת בעקבות תנועת קרקע, רטיבות או זיהום בקרקע. כיול ממסרי ההגנה והמפסקים בהתאם לתוצאות תבטיח הגנה מלאה.