בדיקת ממסרי הגנה

מפסק מתח גבוה מופעל באמצעות ממסר הגנה, תקינותו ותפקודו התקין הינם הארובה להגנת המתקן החשמלי. תקלה בממסר ההגנה תגרום לשריפת הלוח.