בדיקת מקבילות סגירה והתנגדות מגעים

בדיקה זו נהוג לבצע למפסקים בהם כל קפסולה (פאזה) נעה בנפרד, הפרש בזמני הסגירה יגרום להסתת הוקטור ולזרמי התנעה קשים במיוחד. התנגדות המגעים תצביע על הנזק שנגרם למפסק בעקבות קשת חשמלית במפסקים.
בדיקת מתח יתר – בדיקת מתח יתר מתבצעת ללוח ולשנאי ונועדה לבדוק את עמידות הציוד בטרם חיבורו לרשת, במקרה כשל תתרחש פריצה מבוקרתבציוד, נוכל לזהותה ולטפל בה.בטרם קרות התקלה