בדיקת מתח יתר

בדיקת מתח יתר מתבצעת ללוח ולשנאי ונועדה לבדוק את עמידות הציוד בטרם חיבורו לרשת, במקרה כשל תתרחש פריצה מבוקרתבציוד, נוכל לזהותה ולטפל בה. בטרם קרות התקלה.