בדיקת רגשי טמפרטורה

תקינות מערכת זו תשמור את חיי השנאי למשך זמן ארוך. תקינות רגש תתריע לנו על בעיית העמסה, על נזק מתפתח או על בעיית ואוורור ומיזוג. המערכת מייצרת טמפרטורת בדיקה עבור הרגשים בהם אנו בודקים את כניסת מאולץ לעבודה, ספיקת האוויר וניתוקי השנאי ממקור המתח.