בדיקת שמן שנאים

בדיקת השמן נעשית במקום ונועדה לבדוק את מצבו של השנאי, את הלחות הפנימית בשנאי ואת הבידוד, קיבוליות וחומציות. חדירת מים לשנאי עקב עיבוי או בידוד לקוי יגרמו לפריצת פנימית ולנזק בלתי הפיך לשנאי.( זיהוי מוקדם של שמן לא תקין מאפשרת לבצע סינון והחזרתו לתקינות)