מידע טכני

- הנחיות אחזקה מונעת לשנאי
- אחזקה מונעת ללוח
- תקנת תאורת חירום
- מערכות החלפה
- אינטגרציה
- זרם בכבלים
- זרם בנחושת אלקטרוליטית
- זרם בנחושת גמישה
- נתוני יצרן: שנאי יבש
- נתוני יצרן: שנאי שמן
- נתוני בדיקת שמן
- בחירת גודל נתיך מתח גבוה