הקמת מרכז אנרגיה פולירן פרופילים

בפרוייקט זה ביצענו הקמה של תחנת מתח גבוה ולוחות ראשיים  על מנת  להתאים את המפעל לחיבור גדול יותר העבודה בוצעה במשך 22 שעות ברצף עם מינימום שעות השבתה למפעל.

העבודה התאפשרה הודות לתכנון הנדסי ולוגיסטי שבוצעה על ידינו.

פרויקט הבא פרויקט קודם